Mensen begeleiden naar hun versie van fysieke vrijheid is mijn passie.
Dit dankzij een samenwerking tussen jou, jouw lichaam en mezelf als therapeut.

MatthieuKinesitherapeut

Manuele therapie

Manuele therapie heeft tot doel om de efficiëntie van beweging op therapeutisch vlak te ondersteunen.
Technieken die daarvoor gebruikt worden zijn zachte mobiliserende technieken vanuit de fasciatherapie of manuele kinesitherapie.
Tijdens een sessie worden er geen manipulaties uitgevoerd. 

 

Actieve oefentherapie

Een onderdeel van een therapeutische sessie is de actieve oefentherapie.
Hierbij wordt individueel oefeningen aangeleerd, zodat patiënten vertrouwd geraken met beweging en begeleid worden naar efficiënter, veilig en pijnvrij bewegen.

Aan het einde van de sessie wordt een persoonlijk oefenprogramma voor je opgesteld (physitrack).
Zo kan je van thuis uit op je eigen gemak oefenen en opnieuw vertrouwd geraken aan beweging. 

 

Interospectie

Interospectie is een oefenmodaliteit die gebruikt wordt om oa. in te checken bij jezelf.
Een aantal aspecten eigen aan interospectie, zijn leren gebruik maken van aandacht, traagheid en bewustzijn van je eigen lichaam.

 

Fasciatherapie

Methode Danis Bois

“Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties.” – Paul Sercu, voorzitter European College of Fasciatherapy

Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden. Hieruit kan men afleiden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben.

Fasciatherapie wordt toegepast door kinesitherapeuten. Ze hebben een moeilijke en langdurige opleiding doorlopen die hen in staat stelt om op een efficiënte manier klachten te behandelen, dit vanuit de hierboven beschreven brede invalshoek.