Mensen begeleiden naar hun versie van fysieke vrijheid is mijn passie.
Dit dankzij een samenwerking tussen jou, jouw lichaam en mezelf als coach en therapeut.

MatthieuFasciatherapeut

Fasciatherapie

Methode Danis Bois

“Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties.” – Paul Sercu, voorzitter European College of Fasciatherapy

Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden. Hieruit kan men afleiden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben.

Fasciatherapie wordt toegepast door kinesitherapeuten. Ze hebben een moeilijke en langdurige opleiding doorlopen die hen in staat stelt om op een efficiënte manier klachten te behandelen, dit vanuit de hierboven beschreven brede invalshoek.

 

Behandeling ?

 

Sessie 60 minuten
  • 10 minuten gesprek en overlopen vorige sessie
  • 40 minuten manuele behandeling / introspectie
  • 10 minuten oefentherapie en evaluatie
Sessie 90 minuten
  • 10 minuten gesprek en overlopen vorige sessie
  • 60 minuten manuele behandeling / introspectie + evaluatie
  • 20 minuten oefentherapie + wat kan je zelf doen (tips & tricks)

De opbouw van behandeling hangt af van de aandoening en van de persoon die naar de fasciatherapeut toe stapt.

Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, een oefentherapieintrospectie en indien gewenst, een therapeutisch gesprek.

Indien de klacht zuiver lichamelijk is volstaat een doelgerichte manuele behandeling en een ondersteunende oefentherapie.

Bij meer complexe klachten zoals stressgebonden aandoeningen, aspecifieke klachten, nieuwe aandoeningen zoals fibromyalgie en CVS, of meer psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie wordt de lichamelijke aanpak ondersteund en aangevuld met een psychogene benadering.

Deze originele benadering onderscheidt zich duidelijk van andere visies en methodes.

Via aangepaste instructies wordt de patiënt zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam; hij ervaart en ontdekt nieuwe bewegingspatronen, vergroot zijn bewegingsmogelijkheden, neemt spanningsveranderingen en andere nuttige fysiologische reacties waar.

Het doel hierbij is dat de patiënt zijn aandoening zelf in handen kan nemen door zichzelf, zijn reacties, zijn beweging en gedrag waar te nemen om zo tot een verandering te komen (link naar somato-psychopedagogie). Daarbij bekleedt de fasciatherapeut zowel een therapeutische, een begeleidende als een pedagogische functie.